Capricole-C -pentueen ensimmäinen pentu on nyt käynyt mh-kuvauksessa Ruotsissa (Suomessa nämä pennut ovatkin vielä alaikäisiä mh-kuvaukseen). "Esso" Capricole Come Back on siis viimeisimmästä pentueestani ja tulevien Donnan pentujen "serkku" eli Esson emä on Donnan sisko Veera. Hienosti Esso olikin kuvauksen suorittanut eikä paineistumistakaan näkynyt, ohessa kuvauksen osa-alueet:

1a. KONTAKTI; Tervehtiminen    4 Ottaa itse kontaktia tai vastaa siihen
1b. KONTAKTI; Yhteistyö    3 Lähtee mukaan, mutta ei ole kiinnostunut TO:sta
1c. KONTAKTI; Käsittely    4 Hyväksyy ja ottaa kontaktia
2a. LEIKKI 1; Leikkihalu    4 Leikkii aloittaa nopeasti ja on aktiivinen
2b. LEIKKI 1; Tarttuminen    4 Tarttuu heti esineeseen koko suulla
2c. LEIKKI 1; Puruote ja taisteluhalu    5 Tarttuu heti koko suulla, vetää myös passivisessa vaiheessa kunnes TO irroittaa
3a. TAKAA-AJO    1 Ei aloita 1 kerta 4  Aloittaa kovalla vauhdilla päämäärähakuisesti, pysähtyy saaliille 2 kerta
3b. TARTTUMINEN    1 Ei kiinnostu saaliista/ ei juokse perään 1 kerta 4 Tarttuu heti saaliiseen, mutta irrottaa 2 kerta
4. AKTIVITEETTITASO    3 Tarkkailevainen ja enimmäkseen rauhallinen, yksittäisiä toimintoja
5a. ETÄLEIKKI; Kiinnostus    3 Kiinnostunut avustajasta, seuraa ilman taukoja
5b. ETÄLEIKKI; Uhka/aggressio    1 Ei osoita uhkauseleitä
5c. ETÄLEIKKI; Uteliaisuus    3 Saapuu piilossa olevan puhuvan avustajan luo
5d. ETÄLEIKKI; Leikkihalu    5 Tarttuu heti, ei päästä irti
5e. ETÄLEIKKI; Yhteistyö    3 On kiinnostunut leikkivästä avustajasta
6a. YLLÄTYS; Pelko    2 Kyykistyy ja pysähtyy
6b. YLLÄTYS; Puolustus, aggressio    2 Osoittaa yksittäisiä uhkauseleitä
6c. YLLÄTYS; Uteliaisuus    3 Menee haalarin luo, kun ohjaaja seisoo sen edessä
6d. YLLÄTYS; Jäljelle jäävä pelko    1 Ei minkäänlaista liikkumisnopeuden vaihtelua tai väistämistä
6e. YLLÄTYS; Jäljellejäävä kiinnostus    1 Ei osoita kiinnostusta haalariin
7a. ÄÄNIHERKKYYS; Pelko    1 Ei pysähdy tai pysähtyy nopeasti
7b. ÄÄNIHERKKYYS; Uteliaisuus    5 Menee räminälaitteen luo ilman apua
7c. ÄÄNIHERKKYYS; Jäljellejäävä pelko    1 Ei minkäänlaisia liikkumisnopeuden vaihteluita tai väistämistä
7d. ÄÄNIHERKKYYS; Jäljellejäävä kiinnostus    1 Ei osoita kiinnostusta
8a. AAVEET; Puolustus/aggressio    3 Osoittaa useampia uhkauseleitä
8b. AAVEET; Tarkkaavaisuus    5 Tarkkailee molempia aaveita koko osion ajan
8c. AAVEET; Pelko    3 On enimmäkseen ohjaajan edessä tai sivulla, vaihtelee paon ja kontrollin välillä
8d. AAVEET; Uteliaisuus    2 Menee katsomaan, kun ohjaaja puhuu avustajan kanssa ja houkuttelee koiraa
8e. AAVEET; Kontaktinotto aaveeseen    4 Ottaa itse kontaktia avustajaan
9a. LEIKKI 2; Leikkihalu    4 Aloittaa nopeasti leikkii aktiivisesti
9b. LEIKKI 2; Tarttuminen    4 Tarttuu heti koko suulla
10. AMPUMINEN    1 Ei häiriinny, havaitsee nopeasti ja on sen jälkeen täysin välinpitämätön